Michael P. Leiter

Michael P. Leiter jest profesorem psychologii na Uniwersytecie Acadia w Kanadzie oraz dyrektorem Centrum Badań i Rozwoju Organizacji (Center for Organizational Research & Development), którego naukowcy zajmują się – stosując nowoczesne metody badawcze – zasobami ludzkimi w kontekście zadań, jakie stoją przed organizacjami. Zarządza także Kanadyjską Katedrą Badań Zdrowia i Bezpieczeństwa w Pracy na Uniwersytecie Acadia.

Jest absolwentem wydziału psychologii Uniwersytetu Duke (stopień licencjata), Uniwersytetu Vanderbilta (tytuł magistra) oraz Uniwersytetu Oregońskiego (tytuł doktora). Na Uniwersytecie Acadia prowadzi zajęcia z zakresu psychologii organizacji oraz stresu. Centrum badań to most łączący wiedzę akademicką z doradztwem świadczonym przez Leitera i jego studentów różnym organizacjom.

Badania prowadzone przez Michaela P. Leitera były przez dwadzieścia lat finansowane przez Kanadyjską Radę ds. Nauk Społecznych i Humanistycznych (Social Sciences and Humanities Research Council of Canada) oraz ze środków fundacji międzynarodowych. Leiter aktywnie działa jako konsultant ds. życia zawodowego w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych oraz w Europie. Dzięki pracy w Centrum Badań i Rozwoju Organizacji dopracował metodę badań ankietowych, co zaowocowało poważnymi projektami badawczymi, nowymi podejściami do analizy danych oraz publikacją nowych kryteriów oceny ankiet. Jego podejście do funkcjonowania organizacji zostało ukształtowane dzięki intensywnej współpracy z amerykańskimi i europejskimi firmami przechodzącymi poważne zmiany organizacyjne.

Książki autora

  • Tytuł
  • Data publikacji
  • Losowy