Wydawnictwo Nieoczywiste

Wydawnictwo Nieoczywiste powstało z inicjatywy Grzegorza Boguty, Moniki Ligęzy i Michała Wysockiego.

Wydajemy publikacje polskich i zagranicznych autorów z szeroko pojętej dziedziny nauk społecznych – ekonomii, politologii, finansów, prawnych aspektów biznesu i ekonomii, włącznie z podręcznikami akademickimi i materiałami uzupełniającymi dla studentów.

W 2013 roku opracowaliśmy dla wydawnictwa Wolters Kluwer książkę autorstwa Gary’ego Beckera, laureata nagrody Nobla z ekonomii, i Richarda Posnera, znakomitego prawnika. Jej tytuł to Nieoczywistości. Ekonomiczna teoria wszystkiego. Wstęp do polskiego wydania książki napisał prof. Leszek Balcerowicz. To od tej publikacji zaczerpnęliśmy nazwę naszej oficyny wydawniczej.

Nasz zespół

 Grzegorz Boguta
– Zbigniew Iwański
– Krzysztof Słoński
– Michał Szweycer
– Zofia Wiankowska-Ładyka
– 
Michał Wysocki